Oferta pracy dla koordynatora/koordynatorki ds. współpracy dwustronnej i międzynarodowej

2019-10-18

Poszukujemy odpowiedzialnej, energicznej osoby z doświadczeniem w prowadzeniu projektów międzynarodowych i znajomością sektora organizacji pozarządowych w Polsce.

Fundacja im. Stefana Batorego poszukuje koordynatora/rki ds. współpracy dwustronnej i międzynarodowej w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego .

Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy na stanowisku koordynatora/rki ds. współpracy dwustronnej z organizacjami z Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz współpracy międzynarodowej z organizacjami z innych krajów UE.

Do zadań kandydata/ki należeć będzie: 

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie spotkań, wizyt studyjnych, warsztatów służących nawiązaniu kontaktów i współpracy dwustronnej między polskimi organizacjami a podmiotami z Norwegii, Islandii, Lichtensteinu,
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie spotkań służących sieciowaniu, wymianie doświadczeń i wiedzy między organizacjami realizującymi projekty współpracy dwustronnej w programie Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, 
 • współpraca z Norweskim Komitetem Helsińskim i Islandzkim Centrum Praw Człowieka w poszukiwaniu partnerów zainteresowanych współpracą i wymianą doświadczeń z polskimi organizacjami i organizacją wizyt studyjnych,
 • planowanie, koordynowanie i organizacja międzynarodowych wydarzeń z udziałem organizacji i instytucji z innych krajów, w których prowadzony jest program Aktywni Obywatele,
 • prowadzenie prawidłowej dokumentacji organizowanych działań, sprawozdawania i podsumowywanie ich przebiegu i efektów.


Wymagane doświadczenie/kwalifikacje: 

 • dobra znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce, 
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, 
 • znajomość programów z pakietu MS Office, 
 • umiejętność planowania, budżetowania i rozliczania projektów.


Mile widziane:

 • praca lub wolontariat w organizacjach społecznych i grupach nieformalnych zagranicą (szczególnie w krajach Norwegia, Islandia, Lichtenstein) lub Polsce, udział w projektach międzynarodowych. 
 • doświadczenie w pracy z bazami danych w systemie CRM,


Od kandydatów i kandydatek oczekujemy: 

 • sprawnego wyszukiwania informacji na temat działalności zagranicznych organizacji, 
 • dobrej organizacji pracy,
 • rzetelności, terminowości i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, harmonijnej współpracy z partnerami i podwykonawcami, 
 • zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • kreatywności, elastyczności i otwartości na pomysły innych.


Oferujemy: 

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności, 
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w ciekawych projektach,
 • możliwość korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej.


Termin podjęcia pracy - 1 grudnia 2019.
Zgłoszenia: CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz list motywacyjny prosimy przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@batory.org.pl.
W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada 2019.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 7 listopada 2019.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry