Oferta pracy dla koordynatora/koordynatorki w programie grantowym

2019-10-18

Poszukujemy solidnej, odpowiedzialnej osoby posiadającej wiedzę z zakresu przeciwdziałania wykluczeniom społecznym i znającej środowisko organizacji pozarządowych prowadzących działania w tym obszarze. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku koordynatora/rki w programie grantowym Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Do zadań kandydata/ki należeć będzie:

 • organizowanie procesu oceny wniosków,
 • prowadzenie oceny formalnej złożonych wniosków,
 • sprawdzanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, przygotowywanie umów dotacyjnych i poleceń płatności rat dotacji,
 • monitorowanie postępów realizacji działań i prawidłowości wykorzystania dotacji przez grantobiorców,
 • rozpatrywanie zasadności modyfikacji realizowanych projektów, kontrola terminowości i prawidłowości składania sprawozdań z realizacji działań i wydatkowania dotacji,
 • prowadzenie dokumentacji wspieranych projektów, podsumowywanie ich realizacji i efektów. 

Wymagane doświadczenie/kwalifikacje:

 • dobra znajomość problematyki wykluczeń, orientacja w środowisku organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania wykluczeniom,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie,
 • znajomość programów z pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • doświadczenie w procesie grantodawania, 
 • praca lub wolontariat w organizacjach społecznych, grupach nieformalnych, instytucjach publicznych, etc. zajmujących się problematyką przeciwdziałania wykluczeniom. 
 • doświadczenie w pracy z bazami danych w systemie CRM.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • dobrej organizacji pracy,  rzetelności, terminowości i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, harmonijnej współpracy z partnerami i podwykonawcami,
 • zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów, 
 • kreatywności, elastyczności i otwartości na pomysły innych.


Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności, 
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w ciekawych inicjatywach, 
 • możliwość korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej.


Termin podjęcia pracy - 1 grudnia 2019.
Zgłoszenia: CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz list motywacyjny prosimy przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@batory.org.pl. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”.
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada 2019. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 7 listopada 2019.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry