Obywatele dla Demokracji.

2013-06-24

Otwieramy nowy program dotacyjny Obywatele dla Demokracji, finansowany z funduszy EOG. Program o budżecie 150 milionów złotych wspierać będzie w latach 2013-2016 projekty z zakresu partycypacji obywatelskiej, nadzoru, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom oraz edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży. Pierwsze wnioski przyjmowane będą od 1 września 2013. Więcej informacji: www.ngofund.org.pl


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry