List Rzecznika Praw Obywatelskich

2018-03-01

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji otrzymali podziękowanie od Rzecznika Praw Obywatelskich za przygotowanie X Komunikatu o jakości procesu legislacyjnego. „Ta zwięzła i rzetelna analiza (..) ma niepodważalne znaczenie prawne” - stwierdza RPO. Dziękujemy!

Rzecznik Praw Obywatelskich napisał m.in. "Zaprezentowana argumentacja będzie dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przedmiotem wnikniwej analizy i stanowić może uzupełnienie argumentów prezentowanych przez nas w kolejnych pismach. (...) każdy kolejny głos, każdy kolejny sprzeciw są niezwykle istotne, bo pokazują, że nie ma zgody w społeczenstwie na łamanie zasad państwa prawa, a ład konstytucyjny dla każdego z nas jest jedną z zajwyższych wartości".

List Rzecznika Praw Obywatelskich

Przypominamy treść Komunikatu: "Jakość procesu stanowienia prawa w drugim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. X Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 16 listopada 2016 do 15 listopada 2017 roku" [PDF]


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry