Dziękujemy za 1%

2017-10-05

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku. Otrzymaliśmy w tym roku 298 524,06 zł. Cieszymy się, że obdarzyliście nas zaufaniem i razem z nami będziecie wspierać w Polsce demokrację.

  

Środki z wpłat 1% przeznaczymy, zgodnie z zapowiedzią, na tak potrzebne dziś działania jak:

  • monitorowanie procesu stanowienia prawa i funkcjonowania instytucji publicznych,
  • wspieranie inicjatyw obywatelskich angażujących mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej i współpracy samorządów z mieszkańcami,
  • pomoc organizacjom zajmującym się kontrolą przestrzegania praworządności, ochroną równych praw kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniem dyskryminacji mniejszości


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry