Kronika - Archiwum

Demokracja w Działaniu

Zapraszamy do składania wniosków

2017-12-22

Organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka i równości wszystkich obywateli, przeciwdziałające dyskryminacji, stojące na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa - zapraszamy do składania wniosków o wsparcie. Czekamy do 15 lutego.

Dla Białorusi / Для Беларусі

Dotacje dla białoruskich organizacji obywatelskich

2017-12-21

Udzielamy dotacji i wspieramy inicjatywy obywatelskie podejmowane przez białoruskie organizacje społeczne służące budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

O Masz Głos Masz Wybór

O co chodzi w nowelizacji kodeksu wyborczego?

2017-12-27

Z długiej listy planowanych zmian w Kodeksie Wyborczym wypadło kilka kontrowersyjnych punktów, np. zmiana reguł wyborów w najmniejszych gminach czy zmniejszenie minimalnej wielkości okręgów
wyborczych. Nie zniknęły jednak przepisy fundamentalnie zmieniające administrację wyborczą i model organizacji wyborów w Polsce.

Otwarta Europa

Debata "Suwerenność Polski i jej granice"

2017-12-21

Czym jest dzisiaj suwerenność i jak przystąpienie do Unii Europejskiej zmieniło wymiar polskiej suwerenności, a także o to, jak globalizacja i ponadnarodowe korporacje wpływają na suwerenność naszego kraju - zapytamy uczestników dyskusji 9 stycznia - Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (Fundacja Batorego), Lidię Raś (gazetaprawna.pl) oraz Piotra Trudnowskiego (Klub Jagielloński). 

O Masz Głos Masz Wybór

Analiza skutków zmian w Kodeksie Wyborczym

2017-12-20

W związku z trwającymi pracami w Senacie przedstawiamy analizę skutków propozycji, które - mimo jednoznacznie negatywnych opinii ekspertów - posłowie zostawili w projekcie. Propozycje te będą miały negatywny wpływ na zaufanie obywateli do uczciwości wyników wyborów.

Otwarta Europa

Co się mówi w Polsce o Unii Europejskiej? Co Polacy o niej wiedzą?

2017-12-18

Zapraszamy do przeczytania dwuczęściowego raportu opublikowanego w ramach projektu Europejska Polska.

O Masz Głos Masz Wybór

Czy finansowanie partii ze środków publicznych dobrze służy polskiej polityce?

2017-12-18

Prezentujemy raport „Finanse polskich partii” opisujący wydatki oraz źródła finansowania, w tym subwencje największych polskich partii.

Fundusze Powierzone

Świąteczny koncert charytatywny

2017-12-16

16 grudnia w Warszawie, w Pałacu Staszica odbył się siódmy koncert na rzecz Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko.

Apel o Wysłuchanie Publiczne w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa

2017-12-19

Po raz kolejny organizacje społeczne zwracają się do Prezydenta RP o wysłuchanie głosu obywateli i obywatelek w sprawie reformy sądownictwa i apelują o zorganizowanie Wysłuchania Publicznego.

Wspólny apel organizacji społecznych do Prezydenta

2017-12-16

Już 50 organizacji podpisało apel do Prezydenta o zawetowanie ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego

<< < 1 2 3 4 5 6 11 12 13 >>
Do góry