Kronika - Archiwum

2015-12-23

Spokojnych i rodzinnych Świąt
i nadziei w Nowym Roku,
życzą Państwu Rada, Zarząd i Zespół
Fundacji Batorego

Odpowiedzialne Państwo

Opinia Fundacji im. Stefana Batorego nt projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej po autopoprawkach dokonanych na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

2015-12-23

W dniach 21-22 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk sejmowy nr 143) na temat nowelizacji Ustawy o służbie cywilnej przygotowanej przez posłów PiS. Po dyskusji projektodawcy zdecydowali dokonać autopoprawki. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z części wątpliwych pomysłów dotyczących zmian w służbie cywilnej.

Opinia prawna dot. nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.

2015-12-21

W związku z toczącym się w sejmie pracami and projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, przesłaliśmy marszałkom Sejmu i Senatu, przewodniczącemu Komisji Administracji oraz wszystkim posłom przygotowaną na nasze zamówienie opinię prawną autorstwa prof. dr. Huberta Izdebskiego. [PDF 284 KB]

Oświadczenie Fundacji Batorego.

2015-12-20

Fundacja im. Stefana Batorego oświadcza, że nie finansowała Komitetu Obrony Demokracji ani ze środków własnych, ani ze środków programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i żąda sprostowania przez posła Kukiza fałszywych informacji podważających wiarygodność i dobre imię Fundacji.

Otwarta Europa

Nowy numer newslettera Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie.

2015-12-23

W najnowszym wydaniu newslettera Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie piszemy m.in. o opóźnieniu publikacji raportów dot. wypełnienia przez Gruzję i Ukrainę wymagań ruchu bezwizowego, współpracy transgranicznej Mołdawii i Ukrainy z UE oraz przyjęciu przez Ukrainę przepisów antydyskryminacyjnych.

Apel do Sejmu i Senatu o zorganizowanie wysłuchania ws ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

2015-12-18

Organizacje pozarządowe zajmujące się monitorowaniem tworzonego prawa oraz przejrzystości i otwartości procesu legislacyjnego, wystosowały apel do Sejmu i Senatu o zorganizowanie wysłuchania ws ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
list w sprawie wysłuchania [PDF 167 KB] list w sprawie debaty o TK w Senacie [PDF 198 KB].

Odpowiedzialne Państwo

Oświadczenie w sprawie omijania przez rząd konsultacji ustaw

2015-12-18

Członkowie działającego przy Fundacji Batorego Obywatelskiego Forum Legislacji wyrażają zaniepokojenie omijaniem przez rząd konsultacji projektów ustaw i apelują  do rządu i posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość o  wywiązanie się z obietnic wyborczych prowadzenia pełnego procesu legislacyjnego, umożliwiającego włączenie się w ten proces wszystkich zainteresowanych. Apel [PDF 144 KB], załącznik [PDF 216 KB]

Organizacje społeczne apelują do posłów: nie pozwólcie na paraliż Trybunału Konstytucyjnego.

2015-12-17

Fundacja Batorego wraz z grupą organizacji pozarządowych monitorujących zmiany prawne i sposób stanowienia prawa, wystosowała apel do posłów i posłanek o nieuchwalanie projektu ustawy paraliżującego działalność Trybunału Konstytucyjnego.
Treść apelu wraz z mechanizmem umożliwiającym wysłanie własnego listu na skrzynkę posła/posłanki z wybranego okręgu wyborczego: www.mojepanstwo.pl

Obywatele dla Demokracji

Wyniki konkursu na "Projekty uchodźcze"

2015-12-16

17 organizacji pozarządowych otrzyma wsparcie na realizację projektów mających na celu przygotowanie do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców, głównie z krajów Bliskiego Wschodu. W konkursie złożyło wnioski pięćdziesiąt organizacji z całej Polski.

Otwarta Europa

Ukraińskie reformy – rzeczywistość czy iluzja?

2015-12-07

Zapraszamy 14 grudnia od godz. 10:00 na debatę publiczną, z udziałem Oleksija Harania, profesora politologii Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, dyrektora naukowego Fundacji Inicjatyw Demokratycznych im. Ilko Kuczeriwa i Oleksandra Suszko, prezesa Międzynarodowej Fundacji Odrodzenie, współprzewodniczącego Narodowej Rady ds. Reform oraz Adama Balcera z Kolegium Europy Wschodniej.

<< < 1 2 3 4 5 6 16 17 18 >>
Do góry